Bán Đồ Cũ – Houston, TX

0
8

Dư dùng cần bán 1 máy may công nghiệp Yuki DDL5550, một máy vắt sổ công nghiệp Yuki M2500.

Cả 2 máy chạy rất tốt

1 chiếc xe Toyota Sienna 2002 mới chạy 134000 miles, động cơ và máy lạnh hoạt động rất tốt.

Cindy: 832-847-9988 * 713-517-90303

377-1967/1535