Bán Nhà Hàng – Khu Katy

0
8

Cần sang lại nhà hàng Việt Nam trong khu Katy (I-10).

Sale thu nhập $80,000/tháng.

Income ổn định.

Mô hình rất phù hợp cho những bạn muốn lập nghiệp.

Henry: 832-231-6856

373-1967/1535