Bán Nhà Hàng – Zipcode 77079

0
9

Vì lý do có em bé, cần bán nhà hàng để có thời gian cho gia đình.

Nhà hàng khu dân cư Mỹ trắng (Energy Corridor), rộng 2,200 Sq.Ft. High potential.

Giá bán: $50,000.

713-985-9944

275-1956/1524