Bán Tiệm Bánh Mì – Khu Spring

0
46

Tiệm nằm trong khu HEB hơn 5 năm. Đông khách, rent rẻ.

Rất thích hợp cho gia đình quản lý. Chủ lớn tuổi cần về hưu.

Cô Hiền: 713-900-9999

273-1956/1524