Bán Tiệm Dry Clean- Khu 610 South

0
3

Về hưu, muốn bán tiệm giặt dry clean, có drop off station và alteration.

Tiệm khu 610 South & Martin Luther King Blvd, zipcode 77033

Tiệm hoạt động trên 7 năm, đông khách, thu nhập ổn định.

Tiền thuê $1,300/tháng bao gồm CAM.

Giá bán: $25,000.

281-827-8287 * 713-517-6909

216-1950/1418