Bán Tiệm Dry Cleaner – 290 N.W. Freeway

Tiệm Dry Clean plant và Alteration vùng 290 N.W. Freeway. Khu thương mại đông và nhiều Office. Tới tuổi retire, không người trong coi.

Xin liên hệ Mai: 832-366-7341

Previous articleShare Phòng – DAIRY ASHFORD & BISSONNET
Next articleTrả giá cho ‘thù ghét người gốc Á’, một người Mỹ phải bán nhà, đền bù một người Việt