Bán Tiệm Nail – Cách Houston 2 Tiếng

0
8

Moving, cần bán tiệm Nail cách Houston 2h, cách Victoria Mall 25 phút.

Khách trắng.

Tiệm có 5 ghế, 5 bàn, rộng 1,350 Sq.Ft.

Retn: $1,000 + CAM

Giá bán: $35,000.

Chỉ 2 tháng, sẽ có thể lấy lại vốn.

832-788-7748

360-1966/1534