Bán Tiệm Nail & Tóc – Rosenberg, TX

0
66

Tiệm rộng 1,300 Sq.Ft. đang hoạt động.

Khách trắng và Mễ, lịch sự.

Tiệm có 5 bàn, 3 ghế spa, 2 ghế tóc.

Có thể nới rộng thêm ghế spa.

Thuỳ: 281-232-8887 / 281-908-2380 (cell)

134-1937/1505