Bán Tiệm Nails – 32 FM 1960 West Houston, 77090

Chủ chuyển sang bang khác. Cần bán tiệm nail Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 77090. Tiệm rộng 1,100 sqft, có 6 ghế, 5 bàn với vị trí và doanh thu tốt. Giá bán $38,000.

Xin vui lòng gọi: 832-907-6990 (English only)

Previous articleThương Mại Việt Nam #2034 (02.14.2023)
Next articleSANG TIỆM PHARMACY – COOK & BELLAIRE