Bán Tiệm Nails – Gần Phi Trường Bush

Cần bán tiệm Nails khu dân cư, giá cao, khu mix, income $35k up/tháng. Vùng 45 North gần phi trường Bush.
Giá $120k

Xin liên lạc: 936-207-3123

Previous articleCần Thợ Nails – Cách Bellaire 1h lái xe
Next articleCần Thợ Nails – Gần Phi Trường Bush