CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!! – Lubbock, TX

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.
Tiệm đẹp, location khỏi chê

Tiệm #1: Nằm trong khu Shopping Center lớn, cạnh Costco, Nike, Banana Republic và nhiều nhà hàng lớn của Mỹ

Build: 3 years
Giá bán: $135,000
Giá build: $420,000
Income c/c last year: $470,000 (chưa tính cash)
Diện tích: 2,800sqft
Rent: $8,700
tiem 1

Tiệm #2: Khu Shopping Center lớn, gần Mall và nhiều nhà hàng lớn của Mỹ

Build: 10 years
Giá bán: $275,000
Giá build: $520,000
Income c/c last year: $850,000 (chưa tính cash)
Diện tích: 3,800sqft
Rent: $9,000
tiem 2

Tiệm #3: Khu Shopping Center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

Build: 5 years
Giá bán: $390,000
Giá build: $675,000
Income c/c last year: $1,350,000 (chưa tính cash)
Diện tích: 5,600sqft
Rent: $15,000
tiem 3

Xin liên lạc Bình: 806-787-7997

Previous articleBán Quán Nhậu – South 45
Next articleCần Gấp Thợ Nails