Bán Tiệm Nails – Katy, Texas

Bán tiệm Nails vùng Katy, TX. Tiệm đông khách Walk In, good location. Tiệm có 10 ghế, 8 bàn, bán giá $70k.

Xin liên lạc: 713-261-3993

Previous articleThương Mại Việt Nam #1998 (06.07.2022)
Next articleCần Người Giúp Việc – Khu Bellaire