Bán Tiệm Phone Gấp – Hong Kong 4 City Mall

Bán tiệm phone gấp trong khu Hongkong 4 City Mall. Tiệm có khách, good income, rent rẻ. Vì muốn nghĩ hưu, giá hữu nghị.

Xin liên lạc: 832-212-4217

Previous articleCho Thuê Phòng – New! New! New!
Next articleHãng Mỹ Cần Thợ May – Stafford TX