Bán Tiệm Sửa Xe – Khu Southwest

0
15

Cần sang tiệm AUTO BODY REPAIR.

Tiệm vùng Southwest, đã hoạt động trên 30 năm, đông khách, Mỹ trắng, Mễ, Việt Nam.

Thu nhập cao, khu an ninh, good location.

Tọa lạc tại: 5515 Glenmont Dr, Houston, TX 77081

Cần coi thêm hình vào Google (5 star)

713-505-6852

258-1954/1522