Bán Tiệm ZERO DEGREES – 347 S. Mason Rd, Katy I-10

Về hưu, bán tiệm $185k, rent $3,033 + NNN/ 1,500 Sf2 . Tiệm xây mới ~4 năm, đẹp, sạch sẽ, 10 ft Hood, Walk-in Cooler. Income ~$400k/year.

Xin liên lạc Cô Phương: 503-524-8828

Previous articleCho Share Phòng – Southwest
Next articleThảm kịch ở Mỹ: Mẹ Việt nổ súng vào hai con ngay trước ngày buộc phải ra khỏi nhà