Bán Tiệm Rượu

Cần bán tiệm rượu giá $95,000 cộng tiền hàng. Rent $2,400.
Nếu thật lòng muốn làm chủ công việc ít giờ, thu nhập ổn định.

Xin liên lạc: 832-746-0683

Previous articleSắp có thuốc ngừa HIV giá rẻ
Next articleCho Share Phòng – Góc Synott & Bissonnet