Bán Xe – Houston, TX

0
7

2013 Lexus ES 350 – Màu trắng – 110,000 miles

1 đời chủ, giữ kỹ. NO ACCIDENT

Xe dư bán, trong ngoài còn rất đẹp.

Đầy đủ option, vỏ & battery mới.

Giá: $13,900.

Sơn: 832-495-2595

187-1946/1514