Binh sĩ người Ukraine gốc Việt Nguyễn Lâm Tùng kể lại thời khắc sinh tử

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – GESSNER & W. AIRPORT
Next articleBinh sĩ Ukraine gốc Việt Nguyễn Lâm Tùng: ‘Tinh thần chúng tôi đang rất cao’