Binh sĩ Ukraine gốc Việt Nguyễn Lâm Tùng: ‘Tinh thần chúng tôi đang rất cao’

Previous articleBinh sĩ người Ukraine gốc Việt Nguyễn Lâm Tùng kể lại thời khắc sinh tử
Next articleHàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông Trump tại Texas