Các thành viên hội đồng quản trị tiện ích điện Texas từ chức sau cuộc khủng hoảng bão mùa đông

0
16

Bốn thành viên hội đồng quản trị sẽ từ chức khỏi Hội đồng Độ tin cậy Điện của Texas, hay còn gọi là ERCOT, sau khi cơn bão mùa đông chết người vào tuần trước đã làm mất điện hàng triệu người. Cây bút chính trị Gromer Jeffers của Dallas Morning News tham gia cùng người dẫn chương trình “Red & Blue” Elaine Quijano của CBSN để thảo luận về những gì tiếp theo cho các kế hoạch quyền lực của bang.

Nguồn :CBS News