Cần Bán Tiệm Nail – KATY 77449

Cần bán tiệm nail khu dân cư, khách mễ và trắng dễ thương cho tip hậu. Tiệm rộng 1,100 sqft, 5 ghế 4 bàn, tiền rent rẻ. Supply và trang thiết bị mới. Đầy đủ vào làm ngay. Giá bán $38K.

Thật lòng mua xin gọi: 301-467-5525

Previous articlePutin cần ‘biển người’ để lật ngược thế cờ ở Ukraine?
Next articleCần Nhiều Thợ Tóc – Richmond