Cần Cashier Front Desk – Richmond

tim nguoi, can nguoi

Tiệm giặt ủi khu 610 và Richmond, cần người làm Cashier Frontdesk, biết chút tiếng Anh và có kinh nghiệm làm qua rồi.

Xin liên lạc Kim: 281-236-8880

Previous articleUkraine phủ nhận chuyện tấn công kho xăng bên trong nước Nga
Next articleCho Share Phòng – Bellaire & 59