Cần Gấp Thợ Nails – Lubbock, TX

0
0

Cần nhiều thợ Nails kinh nghiệm.

Bao lương hoặc ăn chia tùy.

Mùa vắng chia rồi cũng được 1,500 – 2,000/tuần.

Khu sang, tiệm lớn.

806-787-7997

425-1974/1542