Cần Gấp Thợ Nails – Tomball, TX

0
17

Tiệm vùng Tomball cần thợ biết làm Pink & White, dipping, bao $750/tuần.

Thợ tay chân nước $550/tuần. Tiệm đông khách, cần Full time / Part time.

Khách Mỹ trắng, good tip. Chỗ làm thoải mái.

832-228-6458

279-1657/1525