Cần Gấp Thợ Nails

Cần gấp thợ Nails hoặc Chân-Tay-Nước full time hoặc part time. Bao lương $130/ngày. Tùy khả năng and up. Khu da màu, chỗ làm vui vẽ, hòa đồng, công bằng.

Xin liên lạc Tuyết: Cell: 830-489-6956 * Phone: 713-738-6245

Previous articleCần Thợ Nails – Cách Houston 3H30′
Next articleTT Zelenskyy cáo buộc tại Liên hiệp quốc là quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh