CẦN NGƯỜI – 610 & RICHMOND

tim nguoi, can nguoi

Tiệm Dry Clean cần người làm counter, biết tiếng Anh, ở 610 & Richmond. Good benefit, holiday vacation pay. Full time or Part time.

Xin liên lạc Kim: 281-236-8880

Previous articleCần Thợ Nails / Now Hiring Nail Techs
Next articleCần Thợ Sửa Quần Áo – 610 & Richmond