Cần Người Cashier – Southwest Houston

0
12

Cần người làm Cashier cho tiệm bánh. Cần làm được ngày cuối tuần và ngày lễ.

Hiring Full time cashier for bakery store. Need to be able to work on weekends and Holidays.

626-374-3468

242-1952/1520