Cần Người Chăm Người Già – Houston, TX

0
8

Cần 1 Phụ Nữ chăm sóc và tắm 1 người già, nấu ăn và biết lái xe

Làm Mon – Fri: 10 am – 4pm

Lương $1,800/tháng

Thuận: 832-314-9726

366-1967/1535