Cần Người Chăm Trẻ Nhỏ – Sugar Land

tim nguoi, can nguoi

Nhà ở Sugar Land cần người chăm hai trẻ nhỏ 5 và 7 tuổi, có phụ ít việc nhà.
Trả lương cao, giờ làm việc linh hoạt, không cần có kinh nghiệm. Ưu tiên người biết lái xe, nói được tiếng Quan Thoại (Mandarin) hoặc một ít tiếng Anh.

Vui lòng gọi Sabrina: 216-357-9771

Previous articleBán Tiệm Nails – Pasadena 77505
Next articleCho Share Phòng – Dairy Ashford & Westheimer