CẦN NGƯỜI – GALLERIA – 77056

tim nguoi, can nguoi

Cần 1 phụ nữ dưới 55 tuổi, chăm sóc 1 cụ bà không bệnh tật, còn đi lại được. Cần ở lại nhà. 2 tháng nghĩ 1 ngày. Lương $2,800/tháng. Nhà ở khu Tanglewood, gần Galleria, zip code 77056.

Xin liên lạc Huyền: 281-605-9319

Previous articlePHÒNG CHO THUÊ – Khu Hk4 và Chợ Thanh Bình
Next articleHàn Quốc sẽ tham gia cuộc duyệt binh hải quân của Nhật Bản