Cần Người Giữ Trẻ – 77401

0
28

Cần tìm người giữ trẻ có thể giao tiếp tiếng Anh đơn giản.

Trông coi 2 bé gái 3 tuổi và 3 tháng từ thứ Hai đến thứ Sáu (8am – 6pm)

Có thể dọn dẹp và nấu ăn khi cần thiết.

Nhà ở zipcode 77401 (610 North & Bellaire Blvd).

214-718-8538

164-1943/1511