Cần Người Giữ Trẻ – Gần I-10 & Downtown

0
12

Cần 1 Phụ Nữ giữ bé 4 tháng tuổi.

Làm 5-6 ngày/tuần.

Sáng đi chiều về hoặc ở lại nhà.

Có phòng riêng.

Nhà gần I-10 & Downtown.

Trả lương theo thương lượng.

281-250-5309

418-1974/1542