Cần Người Giữ Trẻ – Houston, TX

0
31

Cần người trông bé 9 tháng tuổi và bé trai 4 tuổi.

Có ông bà giúp. Bé 4 tuổi đi học.

Phải biết nấu ăn và dọn dẹp nhà.

Cần làm 6-7 ngày/ tuần.

Lương theo kinh nghiệm.

210-833-6366 * 281-758-9812

219-1950/1418