Cần Người Giữ Trẻ – Houston, TX

0
6

Cần 1 người Phụ Nữ 50-60 tuổi cho hai bé sinh đôi 5 tuổi.

Làm 5 ngày/tuần: 3pm – 7pm

Phụ việc nhà.

713-505-8159

511-1985/1553