Cần Người Giữ Trẻ – Houston, TX

0
51

Cần người giữ trẻ và phụ việc nhà.

Khỏe mạnh, hiền hậu, yêu trẻ em.

Có phòng riêng ở lại.

Lương $1,400/tháng trở lên.

281-773-7488 / 832-540-5588