Cần Người Giữ Trẻ – Khu 45 North

0
6

Cần 1 Phụ Nữ có kinh nghiệm giữ 1 bé 18 tháng, có người ở nhà.

Làm 5 ngày/tuần: 9am – 5pm.

Ưu tiên cho người ở gần khu Northeast / North 45.

Lương thỏa thuận.

Hương: 713-542-8175

321-1962/1530