Cần Người Giữ Trẻ – Khu Bellaire City

0
24

Cần 1 bác trên 50 tuổi đến nhà phụ giúp việc nhà, giữ trẻ và nấu ăn.

Làm tuần 5 ngày, sáng đi chiều về (Thứ 2-6)

Nhà khu Bellaire City (Medical Center).

Lương thỏa thuận.

832-275-6505

348-1965/1533