Cần Người Giữ Trẻ – Khu Cypress

0
11

Cần 1 người giữ trẻ biết nấu ăn, thương yêu trẻ

Tuần làm 2 ngày Thứ bảy & Chủ Nhật.

Lương $400/ 2 ngày

Nhà ở khu Cypress

832-377-1642

482-1981/1549