Cần Người Giữ Trẻ – Khu I-10, gần Ikea

0
3

Cần người có kinh nghiệm giữ bé sơ sinh 2 tháng tuổi, sạch sẽ, phụ ít việc nhà và nấu ăn.

Ở lại nhà, có phòng riêng, 5 hoặc 6 ngày/tuần.

Bắt đầu làm vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Elva: 832-282-7799

311-1961/1529