Cần Người Giữ Trẻ – Khu Sugar Land

0
10

Cần tìm 1 Phụ Nữ dưới 62 tuổi, hiền lành, giữ trẻ tại nhà (3 cháu: 4,3,1 tuổi)

Làm ít việc vặt (nếu biết nấu ăn càng tốt), ở lại qua đêm, có phòng riêng.

Khu Sugar Land, gần First Colony Mall.

Lương thỏa thuận.

Cô Loan: 713-885-6486

Kathy: 832-380-8888

322-1963/1531