Cần Người Giữ Trẻ – Khu SW

0
11

Cần người giữ 2 bé gái 12 và 15 tuổi, đã đi học.

Phụ ít việc nhà. Biết lái xe.

Làm từ thứ 2 đến thứ 6.

Bao ăn, ở có phòng riêng.

Lương hậu.

713-417-1172

332-1963/1531