Cần Người Giữ Trẻ – Richmond, 77406

0
9

Cần 1 bà khỏe mạnh giữ 1 bé gái 3 tuổi và bé trai 8 tuổi đã đi học.

Biết nấu ăn và làm ít việc nhà.

Nhà ở FM 1093 & FM 723, khu Richmond 77406.

Bao ăn ở.

Mai: 301-467-5525

313-1961/1529