Cần Người Giữ Trẻ – San Antonio, TX

0
9

Cần 1 bà khỏe mạnh giữ 2 cháu trai 3t & 5t.

Biết nấu ăn & làm ít việc nhà.

Nhà ở vùng San Antonio, cách Houston 3h. Bao ăn ở.

Lương $1,600/tháng.

Phong: 281-891-9985 * 346-715-1080

233-1952/1420