Cần Người Giữ Trẻ – South 45

0
4

Cần người giúp việc nhà và nấu ăn, phụ trông coi bé trai 11 tuổi.

Lương $1500/ tháng trở lên

Nhà ở khu 45 South

346-204-0504 * 832-540-5588

356-1966/1524