Cần Người Giữ Trẻ – Tomball

0
9

Cần tìm 1 cô giúp việc nhà, biết nấu ăn và trông coi 1 bé trai sắp ra đời.

Cô phải ở lại nhà, có phòng riêng.

Nhà ở vùng Tomball.

Làm 6 ngày/tuần. Nghỉ thứ 2, cô muốn làm gì thì làm.

Lương $1,600/tháng.

Ngân: 832-868-0341

232-1951/1419