Cần Người Giúp Việc – Bellaire/Bwy 8

0
13

Cần người Phụ Nữ giúp trông coi cụ bà lớn tuổi.

Biết nấu ăn, tử tế, sạch sẽ và sẵn lòng giúp tắm rửa cho cụ.

Có thể ở lại nhà hoặc Part time.

Thích hợp cho những ai ở gần Bellaire/ Bwy 8, hoặc khu Richmond City, và khu Katy.

Có sẵn phương tiện di chuyển nếu cần.

832-280-4173

Email: uyeninvestments@gmail.com