Cần Người Giúp Việc – I-10 & Wayside

tim nguoi, can nguoi

Cần tuyển Nam làm việc tiệm Grocery 3-4 ngày/tuần. Tiệm ở đường I-10 & Wayside.

Xin liên lạc: 713-269-7546

Previous articleCần Thợ Nails – Gần Phi Trường Bush
Next articleÝ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Phần Lan, Thụy Điển