Cần Người Giúp Việc – Khu Bellaire

tim nguoi, can nguoi

Cần người phụ nữ biết lái xe đưa đón 2 bé gái đi học. Giúp ít việc nhà. Tuần 5 ngày, bao ăn ở, có phòng riêng. Khu Bellaire, lương hậu.

Xin liên lạc: 713-417-1172

Previous articleBán Tiệm Nails – Katy, Texas
Next articleQuân đội Trung Quốc ‘có quyền sử dụng riêng một phần căn cứ hải quân Campuchia’