Cần Người Giúp Việc – Khu SW

0
6

Cần người Phụ Nữ dưới 60 tuổi, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.

Yêu cầu siêng năng, sạch sẽ.

Tuần làm 2 ngày từ 8h sáng đến 4h chiều.

Lương $100/ngày

281-871-9741

392-1970/1538