Cần Người Giúp Việc Nhà – Gần Galleria

0
9

Cần 1 Phụ Nữ nấu ăn, làm việc nhà, cần ở lại nhà.

Lương phụ cấp và thưởng thâm niên tổng cộng: $3,000/tháng.

Làm việc cả tuần.

Nhà khu Tanglewood, gần Galleria.

Huyền: 281-605-9319

340-1964/1532